Płać pracownikowi pensję brutto!

Płać pracownikowi pensję brutto! Niech sami  (automatycznie ale z prywatnego konta) pracownicy odprowadzają  z nich ZUS i inne składki. 
Dziś sytuacja jest następująca: pracodawca daje 5 tysiące zł na wypłatę, ale pracownik dostaje tylko 3 tysiące, bo te 2 tysiące zabiera państwo. Obecny system skłóca pracodawców i pracowników, bo powoduje myślenie, że to pracodawcy nie dają zarobić, co jest nieprawdą. A jeszcze państwo samo gra dobrego wujka, który daje pieniądze np. na 500+. I to daje z pieniędzy, które zabiera z wypłat, bo państwo swoich pieniędzy nie ma. Tak więc naszą ideą jest uzmysłowić ludziom, że jako pracodawcy i pracownicy jesteśmy po jednej stronie, a państwo po drugiej

Fundacja Przedsiębiorczy Polacy we współpracy z Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat przeprowadziły od 25 do 27 kwietnia 2020 roku sondaż, który miał na celu sprawdzenie, w jakim stopniu Polacy orientują się w wysokości dodatkowych kosztów ich zatrudnienia. Wydatki te muszą ponosić pracodawcy. W sondażu wzięło udział 1000 pracowników zatrudnionych na podstawie różnego rodzaju umów.

Zobacz badania.

Wróć